Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ankieta - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Ankieta

Głosowanie dotyczące Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy ŚUW w Kielcach

Krok /4

1. Czy jesteś za przyjęciem nowego statutu Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach?
2. Czy jesteś za wyborem obecnego Zarządu Kasy na kolejną czteroletnią kadencję?
3. Czy jesteś za wyborem obecnego składu Komisji Rewizyjnej na kolejną czteroletnią kadencję?
4. Czy jesteś za wyborem Pani Kamili Piotrowicz do składu Komisji Rewizyjnej?