Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

2016 - Zgony według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Grupy wiekowe - Zestawienia medyczne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zestawienia medyczne

2016 - Zgony według grup wiekowych w szpitalach województwa świętokrzyskiego w podziale na wybrane grupy chorób wg klasyfikacji ICD-10 - Grupy wiekowe
Grupy chorych (kod choroby wg ICD-10) Array
poniżej 1 roku 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75 i więcej
Ogółem województwo 24-3-1-1-6-14-25-26-31-71-107-175-384-623-726-608-3937                                
A00-B99 2-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-1-0-8                                
w tym: gruźlica A15-A19, B 90 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
C00-C97, D00-D48 0-1-0-0-0-0-1-0-0-2-5-5-11-21-19-9-32                                
w tym: nowotwór złośliwy żołądka C16.0-C16.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-1-0-0-2-0                                
nowotwór złośliwy jelita grubego C18.0-C18.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-3                                
nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-3-5-1-2                                
nowotwór złośliwy sutka C50.0-C50.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-0-0-0-4                                
nowotwór złośliwy szyjki macicy C53.0-C53.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C61 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-1                                
D50-D89 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-1-0-2                                
w tym: niedokrwistość D50-D64 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-2                                
E00-E90 0-0-0-0-0-0-1-1-0-0-3-0-1-2-4-2-5                                
w tym: choroby tarczycy E00-E07 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
cukrzyca E10-E14 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-1-0-2                                
niedożywienie E40-E46 0-0-0-0-0-0-1-1-0-0-2-0-1-0-3-2-1                                
otyłość E65-E68 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
F00-F99 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
G00-G99 0-0-0-0-0-0-1-0-1-0-0-1-2-1-1-1-3                                
w tym: padaczka G40 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1                                
dziecięce porażenie mózgowe G80 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
H00-H95 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
I00-I99 2-0-1-0-2-9-16-16-22-43-65-113-264-403-490-414-2769                                
w tym: przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1                                
choroba nadciśnieniowa I10–I15 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0                                
niedokrwienna choroba serca I20-I25 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-4-3-1-19                                
choroby naczyń mózgowych I60-I69 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-0-4-12-9-16-51                                
J00-J99 0-1-0-0-2-1-2-2-3-7-10-17-18-32-32-26-139                                
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40-J47 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-1                                
K00-K93 0-0-0-0-0-0-1-0-0-3-5-1-3-14-11-5-37                                
w tym: przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 0-0-0-0-0-0-1-0-0-3-5-1-3-14-11-5-37                                
L00-L99 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-1-0                                
M00-M99 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
N00-N99 0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-4-2-22                                
w tym: niewydolność nerek N-17-N19 0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-2-2-22                                
kamica moczowa N-20-N23 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
O00-P96 19-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
w tym: ciąża pozamaciczna O00.0-O00.9 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
poronienia O03-O05 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
cukrzyca w ciąży O24 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Q00-Q99 1-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
R00-R99 0-0-0-0-1-4-1-7-5-15-19-38-83-148-161-148-904                                
w tym: starość R54 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-1                                
S00-T98 0-0-0-1-1-0-1-0-0-0-0-0-0-1-2-0-16                                
V01-Y98 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0                                
Z00-Z99 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0