Oddział Obsługi Klienta - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Oddział Obsługi Klienta

Oddział Obsługi Klienta

Misją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego jest pełnienie służby publicznej w zakresie kompleksowej i profesjonalnej obsługi Klienta

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim działa Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta. Klienci przychodzący do urzędu mogą tu uzyskać dokładną informację na temat sposobu załatwienia konkretnej sprawy, złożyć na ręce pracownika punktu wniosek lub podanie (które zostanie następnie skierowane do odpowiedniego wydziału). Otrzymają także wszelką pomoc przy wypełnianiu dokumentów. Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta służy przede wszystkim wygodzie klientów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i pomaga przyspieszyć tryb załatwiania poszczególnych spraw.

Wizja Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: "E-Urząd dla Klienta"
 

Oddział Obsługi Klienta
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 18 00
fax: +48 (41) 342 18 34

222 500 115 (rządowy system informacji telefonicznej - numer centralny)
222 500 113 (rządowy system informacji telefonicznej - numer Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego)  Inicjatywa "Obywatel"


e-mail:  bok09@kielce.uw.gov.pl
budynek: A
pokój: BOK

Kontaktując się z Punktem Kancelaryjnym i Obsługi Klienta można uzyskać informacje dotyczące toku załatwianej sprawy

 

Skrzynka podawcza w ramach projektu e-puap

Adres skrytki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego: /SUWKielce/SkrytkaESP

Załatw sprawę w urzędzie drogą elektroniczna:
 

 
Elektroniczny e-urząd

 

Osoby uprawnione zgłaszające się do Urzędu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka
migowego lub pracownika Urzędu, po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru pocztą elektroniczną na adres: bok09@kielce.uw.gov.pl