Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37 - upał X

Polityka społeczna - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Polityka społeczna

Aktualnie znajdujesz się na:

Polityka Społeczna jest działem, w którym m.in. znajdziecie Państwo obszerne informacje na temat działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego (WKDS).

Zostały także zamieszczone wykazy placówek: pomocy społecznej oraz świadczących usługi na rzecz bezdomnych, które działają na terenie województwa świętokrzyskiego. W tym dziale znajdziecie także Państwo informacje o ogólnopolskich i lokalnych programach pomocowych realizowanych we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach.