OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 47 - Silny wiatr X

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl