Protokół posiedzenia Komisji Konkursowej z dn. 15-16 kwietnia 2014 dot. programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - Konkursy i dotacje (archiwum) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje (archiwum)