Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Ogłoszenie przez Wojewodę Świętokrzyskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Ogłoszenie przez Wojewodę Świętokrzyskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

Pliki do pobrania