Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Informacja Wojewody Świętokrzyskiego dotycząca kandydatury przedstawiciela sektora pozarządowego do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert w 2018 r. - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje