Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wyniki konkursu "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2018 - etap wojewódzki - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Wyniki konkursu "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2018 - etap wojewódzki

Zakończono wstępną ocenę merytoryczną ofert nadesłanych w roku 2018, w ramach ogłoszonego przez MRPiPS Programu Osłonowego: "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Szczegółowe informacje zawiera załączony poniżej protokół oceny oraz listy ofert, stanowiące załączniki do protokołu oceny.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dziale Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie w terminie do 28 kwietnia 2018r.

 

 

 

 

Pliki do pobrania