Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zarządzenie Nr 24/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2018 r. - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje