Protokół z posiedzenia Komisji ds. oceny wniosków konkursowych złożonych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, edycja 2019 r. - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Protokół z posiedzenia Komisji ds. oceny wniosków konkursowych złożonych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, edycja 2019 r.

Pliki do pobrania