Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Protokół z konkursu ofert w ramach rządowego programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym", Edycja 2019 r. - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje