Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku dla podmiotów uprawnionych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego. - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje