Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert z budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2019 r - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje