Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert z budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2019 r - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje