Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Rozstrzygnięcie Otwartego konkursu ofert z budżetu Wojewody na wspieranie zadań w obszarze pomocy społecznej w 2019 roku - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Rozstrzygnięcie Otwartego konkursu ofert z budżetu Wojewody na wspieranie zadań w obszarze pomocy społecznej w 2019 roku