Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ogłoszenie o wynikach przydziału środków finansowych na dofinansowanie programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje