Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Protokół z posiedzenia Komisji ds. oceny wniosków konkursowych złożonych w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2020 r. - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje