Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r. - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.