OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne i wychowawcze - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne i wychowawcze

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne i wychowawcze

Informujemy, iż z dniem 02.01.2018 r. zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizowane  ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obsługiwane są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uwaga:

Ze względu na stan epidemii przyjmowanie klientów w celu załatwienia sprawy odbywa się wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania telefonicznie pod nr tel. 41/ 342 14 64 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wps39@kielce.uw.gov.pl

Bezpośrednia obsługa klientów prowadzona jest w poniedziałki, wtorki, czwartki oraz piątki, w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 508 (budynek A, 5 piętro)

 Infolinia czynna jest codziennie w godzinach pracy urzędu:   41 342-14-64