Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych: (8-9 lutego 2017 r.) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych: (8-9 lutego 2017 r.)

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych: (8-9 lutego 2017 r.)

 

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach uprzejmie informuje, że z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Wojewódzkim koordynatorem badania została wyznaczona Pani Magdalena Pracoń tel. 41 342-16-52 adres mailowy: wps43@kielce.uw.gov.pl.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” - chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych.

Miejsca przebywania osób bezdomnych – do których powinny dotrzeć osoby realizujące badanie:

 • noclegownie;
 • schroniska dla osób bezdomnych;
 • ogrzewalnie;
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • ośrodki interwencji kryzysowej;
 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;
 • zakłady karne, areszty śledcze;
 • izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;
 • pustostany, domki na działkach, altany działkowe;
 • miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.;
 • inne miejsca.

Realizacja badania w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności. W związku z powyższym w trakcie realizacji badania w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. należy wykorzystać Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej.

Więcej informacji na temat badania zamieszczono na stornach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poniżej zamieszczamy załączniki przydatne do realizacji badania.

Pliki do pobrania