Uwaga! SMOG (w mieście Kielce istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Informacja na temat „Sprawozdania z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2016” - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Informacja na temat „Sprawozdania z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2016”

Informacja

na temat „Sprawozdania z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2016”

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyszło z inicjatywą przeprowadzenia badania sprawozdawczego pod nazwą „Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2016”.

W tym celu opublikowano w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) sprawozdanie jednorazowe o symbolu DPS-IV-80-IR/2017.

„Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach” sporządzane jest od 2013 roku co 2 lata. Ostatnie zostało przeprowadzone w 2015 roku i dotyczyło statystyki za 2014 r. Materiał opracowany na podstawie zebranych informacji: Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (21/22 styczeń 2015) – został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (link: www.mpips.gov.pl → zakładka: POMOC SPOŁECZNA →BEZDOMNOŚĆ→ Materiały informacyjne na temat bezdomności).

Ponieważ zjawisko bezdomności stanowi poważny i złożony problem nie tylko w skali kraju, ale również dla poszczególnych gmin i powiatów, tut. Wydział zwrócił się do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Starostów z prośbą o przeprowadzenie działań sprawozdawczych w ramach realizacji „Sprawozdania z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2016”.

Do Gmin i Powiatów przesłano również przygotowane przez Ministerstwo materiały: „Sposób przeprowadzenia sprawozdania” oraz „Orientacyjną wersję tablic sprawozdania”, które publikujemy poniżej.

Sprawozdanie jednorazowe należy wypełnić i przesłać na poziom wojewódzki wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie CAS w terminie do 23 czerwca 2017 r.

Pliki do pobrania