Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Kielce, 31.01.2018 r. - Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Kielce, 31.01.2018 r. - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Kielce, 31.01.2018 r.

Spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Kielce, 31.01.2018 r.

Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Kielce, 31.01.2018 r.

31 stycznia 2018 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbędzie się czwarte spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informacje ogólne

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).

Termin i miejsce spotkania

  • 31 stycznia 2018 roku
  • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3

 

Agenda spotkania

10.30 - 11.00

Rejestracja uczestników

11.00 - 12.30

Sesja powitalna / projekty realizowane przez OHP oraz CZSW
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

12.30 - 13.30

Sesja poświęcona projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego

13.30 - 13.50

Przerwa kawowa / konsultacje w zakresie naborów wniosków

13.50 - 14.20

Sesja poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

14.20 - 15.20

Sesja poświęcona ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój

15.20 - 16.00

Obiad / konsultacje w zakresie naborów wniosków

Rejestracja

Zarejestruj się na spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich" w dniu 31.01.2018 r.:

https://efs.mrpips.gov.pl/kielce

Informacje dodatkowe

e-mail: promocja@efs.mrpips.gov.pl

Pliki do pobrania