OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 6 - Silny mróz Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Dokumenty do pobrania - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów do rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2020 r. – dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z budżetu Wojewody na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Pliki do pobrania