Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Legitymacja osoby niepełnosprawnej - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności  jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Organem uprawnionym do jej wydania jest starosta. Legitymacja zawiera między innymi datę ważności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności wpisywany do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego tej osoby.

Podstawą wydania każdej z legitymacji jest ostateczne (co do którego upłynął termin do wniesienia odwołania) orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.