Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Kontakt - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Kontakt

Kontakt

Michał Siwierski - kierownik Oddziału - tel. 41 342-19-51

Grzegorz Trapcia - st. insp. wojewódzki - tel. 41 342-14-57

Anna Korcipa - insp. wojewódzki - tel. 41 342-14-57

Kamila Sokołowska - insp. wojewódzki - tel. 41 342-16-05

Kamila Odzimkowska - insp. wojewódzki - tel. 41 342-19-49