Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Zwalczanie zjawiska handlu ludźmi ze względu na zróżnicowane metody działania sprawców oraz formy wykorzystania ofiar, stanowi niewątpliwie jedno z najtrudniejszych wyzwań XXI wieku. W zakładce Przeciwdziałanie handlowi ludźmi znajdą Państwo podstawowe informacje na temat zjawiska handlu ludźmi, metod działania sprawców oraz instytucji
i podmiotów udzielających wsparcia osobom pokrzywdzonym tą zbrodnią.

Zakładka dedykowana jest również osobom wyjeżdżającym za granicę. Poniżej zamieszczono kilka praktycznych wskazówek ułatwiających zaplanowanie wyjazdu.

Wszystkich odwiedzających, chcących sprawdzić poziom wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi zachęcamy do udziału w quizie –co wiesz o handlu ludźmi (quiz dostępny jest
w ogólnych informacjach).