OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Zwalczanie zjawiska handlu ludźmi ze względu na zróżnicowane metody działania sprawców oraz formy wykorzystania ofiar, stanowi niewątpliwie jedno z najtrudniejszych wyzwań XXI wieku. W zakładce Przeciwdziałanie handlowi ludźmi znajdą Państwo podstawowe informacje na temat zjawiska handlu ludźmi, metod działania sprawców oraz instytucji
i podmiotów udzielających wsparcia osobom pokrzywdzonym tą zbrodnią.

Zakładka dedykowana jest również osobom wyjeżdżającym za granicę. Poniżej zamieszczono kilka praktycznych wskazówek ułatwiających zaplanowanie wyjazdu.

Wszystkich odwiedzających, chcących sprawdzić poziom wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi zachęcamy do udziału w quizie –co wiesz o handlu ludźmi (quiz dostępny jest
w ogólnych informacjach).