Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 239 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 110 - Burze (stopnia 2), Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Komunikaty

Informacje na temat zrealizowanych w regionie świętokrzyskim przedsięwzięć w obszarze zapobiegania handlowi ludźmi znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-handlo/sluzby-i-instytucje-dzi/dobre-praktyki/10837,Dobre-praktyki.html?sid=64195ff156e519e6fa0652d985f3d188

 

W dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w auli CEART Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbyła się konferencja: Bezpieczne wyjazdy, pewne powroty. Szanse i zagrożenia na rynku pracy Unii Europejskiej. Wydarzenie to otworzyło cykl konferencji: Świętokrzyskie przeciwko handlowi ludźmi. Współorganizatorami konferencji byli: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, Wojewódzki Urzędu Pracy w Kielcach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Konferencja skierowana była do studentów, pracowników pomocy społecznej oraz przedstawicieli placówek oświatowych. W trakcie spotkania omawiano możliwości jakie daje rynek pracy UE oraz zagrożenia związane z podjęciem pracy za granicą. Coraz częściej konsekwencją podjętej pod wpływem impulsu, presji czasu lub otoczenia decyzji o wyjeździe za granicę jest handel ludźmi. Prowadzący konferencję przedstawiciele WUP, OIP, KWP i MSWiA przedstawiali możliwości weryfikacji ofert pracy, wiarygodności pracodawcy, agencji zatrudnienia oraz omawiali metody działania współczesnych handlarzy ludźmi.