Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 239 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie dopływów Wisły] OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 110 - Burze (stopnia 2), Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Identyfikacja i wsparcie ofiar handlu ludźmi - Pokrzywdzeni handlem ludźmi - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Pokrzywdzeni handlem ludźmi

Identyfikacja i wsparcie ofiar handlu ludźmi

 

Identyfikacja małoletnich ofiar handlu ludźmi

Identyfikacja zarówno przestępstwa handlu ludźmi, jak i osób nim pokrzywdzonych jest niezwykle trudnym i bardzo złożonym procesem. Ofiary, a tym bardziej ofiary małoletnie, niechętnie informują organy ścigania o doznanej krzywdzie.

Powyższe wynika między innymi z następujących powodów:

 • poczucia winy lub przynajmniej współodpowiedzialności za to, co się im przydarzyło - sprawcy umiejętnie manipulują ofiarami powodują, iż młode osoby mają zaburzony obraz siebie i innych,

 • trudności we właściwym interpretowaniu istniejącego systemu normatywnego regulującego zachowania międzyludzkie;

 • obawy przed konsekwencjami prawnymi - szczególnie gdy sprawca zmuszał je do popełniania przestępstw;

 • wstydu - nie chcą aby o ich przykrych doświadczeniach dowiedzieli się najbliżsi (rodzina, znajomi) - dotyczy głównie osób, które świadczyły usługi seksualne;

 • obawy przed zemstą ze strony sprawców - będąc ofiarami były poddawane długotrwałemu procesowi zastraszania przy użyciu fizycznej i psychicznej przemocy;

 • niewiary w możliwość ukarania winnych - sprawcy często utrzymują swoje ofiary w przeświadczeniu, iż współpracują z miejscowymi organami ścigania. Ponadto, małoletnie ofiary, które doznały krzywdy i miały negatywne doświadczenia w relacjach z dorosłymi, łatwo tracą do dorosłych zaufanie;

 • braku świadomości, iż są pokrzywdzonymi przestępstwem - ofiary są przeświadczone, iż dobrowolnie zgodziły się na wykorzystanie, a sprawca jest przez nich postrzegany jako opiekun, który o nie dba, żywi, ubiera, kupuje prezenty.

W efekcie dziecko czy nastolatek rzadko kiedy potrafi ocenić siebie jako osobę pokrzywdzoną, której należy się pomoc i wsparcie. Stąd najczęściej do identyfikacji małoletnich jako ofiar handlu ludźmi dochodzi na skutek interwencji organów ścigania, lub za pośrednictwem instytucji świadczących pomoc np. pracowników socjalnych czy konsulów.

Zatem w przypadku kontaktu z osobą małoletnią istotnym jest aby właściwie ocenić sytuację i wcześnie zdiagnozować podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka.

Dzieci szczególnie narażone na wykorzystanie w ramach handlu ludźmi czyli dzieci z tzw. „grup podwyższonego ryzyka” to przede wszystkim:

 • dzieci cudzoziemskie (migrujące) bez opieki rodziców (w tym również dzieci wnioskujące o pomoc międzynarodową),

 • dzieci żebrzące,

 • dzieci sprawiające trudności wychowawcze (zdemoralizowane, uprawiające prostytucję),

 • dzieci w pieczy zastępczej,

 • nastolatki poszukujące pracy (np. w charakterze modelki, tancerki, hostessy),

 • dzieci, które w przeszłości doświadczyły przemocy (fizycznej, w tym seksualnej, lub/i emocjonalnej),

 • dzieci - świadkowie przestępstw,

 • dzieci - świadkowie przemocy.

W przypadku kontaktu z potencjalną małoletnią ofiarą handlu ludźmi należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

 1. Dziecko deklaruje, że nie wie gdzie przebywają jego rodzice, nie ma kontaktu ze swoją rodziną nie potrafi określić jak długo nie widział się ze swoimi bliskimi;

 2. Dziecko nie posiada żdnych dokumentów podróży, nie umie wytłumaczyć co się stało z jego paszportem,

 3. Dziecko nie zna dokładnego celu podróż, nie umie powiedzieć kiedy i na jak długo opuścił swój kraj,

 4. Dziecko zachowuje się nienaturalnie w stosunku do osoby dorosłej jej towarzyszącej,

 5. Dziecko jest zaniedbane lub wręcz przeciwnie ma bardzo drogie ubrania i kosmetyki,

 6. Dziecko jest nadmiernie ospałe co może sugerować iż jest pod wpływem śodków odurzających lub narkotyków,

 7. Dziecko ma na ciele ślady przemocy: siniaki, zadrapania, przypalenia,

 8. Dziecko przejawia zachowania lękowe, wysoki poziom stresu, płacze, unika kontaktu wzrokowego lub wręcz przeciwnie – jest bardzo agresywne, pobudzone;

 9. Dziecko odpowiada na Twoje pytania w sposób wyuczony, nadmiernie dojrzały i nienaturalny dla swojego wieku. Swoje odpowiedzi konsultuje z osobą mu towarzyszącą.

 

Potencjalne ofiary handlu ludźmi

Szczególnie narażonymi na bycie ofiarą handlu ludźmi są:

 • osoby pochodzące z kraju, w którym toczą się konflikty zbrojne, wojna domowa,

 • osoby przybywające z kraju, w którym nie przestrzegane są prawa człowieka,

 • osoby pochodzące z kraju, w którym jest wysoki wskaźnik ubóstwa,

 • osoby, które charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia,

 • osoby poszukujące pracy za granicą (często nie znają one języka kraju, do którego się udają a proponowana praca nie    wymaga od nich żadnych kwalifikacji, przez co mogą być narażone na stanie się ofiarą handlu ludźmi),

 • nielegalni migranci.