Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualności

Zamieszczamy aktualnie obowiązujący wykaz terminów sprawozdawczości elektronicznej dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz jednostek Samorządu Terytorialnego Pobierz plik pdf "Terminy - 2021 rok" 
Prosimy Państwa o przestrzeganie wyznaczonych terminów sprawozdań, ponieważ jako pracownicy wojewody jesteśmy również zobowiązani do przestrzegania terminów wobec MRPiPS.