Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa świętokrzyskiego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa świętokrzyskiego

Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa świętokrzyskiego

WYKAZ PCPR/MOPR I INNYCH JEDNOSTEK WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lp

Powiat

Adres/Dyr./Kier

Nr Tel/fax/adres mailowy

1

buski

ul. Bohaterów Warszawy 120

28 – 100 Busko Zdrój

Dyr. Aneta Chwalik

41 370-81-86 /378-84-58 fax

e-mail: centrum@centrumbusko.pl

pcprbusko@interia.pl

2

jędrzejowski

ul. Okrzei 49 B

28 – 300 Jędrzejów

Dyr. Tomasz Kowalski

41 386-36-00/386-36-00 fax

e-mail: pcprjedrzejow@wp.pl

3

kazimierski

ul. Kościuszki 12

28 – 500 Kazimierza Wielka

Dyr. Bożena Pytel

41 350-23-38; 41 350 23 28

/350-23-13 fax

e-mail: pcpr@powiat.kazimierzaw.pl

4

kielecki-ziemski

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

Dyr. Anna Bielna

41 200-17-01/344-37-49 fax

e-mail: sekretariat@pcprkielce.pl

5

konecki

ul. Spółdzielcza 3

26 – 200 Końskie

Dyr. Urszula Przygodzka

41 372-84-06 /372-57-60 fax

e-mail: sekretariat@koneckipcpr.pl

urszula.przygodzka@koneckipcpr.pl

6

opatowski

ul. Sienkiewicza 17

27 – 500 Opatów

Kier. Katarzyna Ambryszewska

15 868 -44 -09; 15 868 44 09

fax 15 8684 392

e-mail: pcpr@pcpropatow.pl

7

ostrowiecki

ul. Świętokrzyska 22

27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dyr. Joanna Pikus

41 249-94-08/248-01-27  fax

e-mail: sekretariat@pcpr.ostrowiec.pl

 

8

pińczowski

ul. Zacisze 5

28 – 400 Pińczów

Dyr. Joanna Słonina

41 357-60-01/357-60-07 fax

e-mail: pcpr@pinczow.pl

9

sandomierski

ul. Mickiewicza 34

27 – 600 Sandomierz

Dyr. Izabela Babiracka

15 832-32-43/832-28-29 fax

e-mail: sekretariat@pcprsandomierz.pl

pcpr_sandomierz@op.pl

10

skarżyski

ul. Plac Floriański 1

26 – 110 Skarżysko – Kamienna

Dyr. Paweł Perkowski

41 252-19-53/252-40-01 fax

e-mail: pcpr.sko@wp.pl

sekretariat@pcprskarzysko.pl

11

starachowicki

ul. Złota 6

27 – 200 Starachowice

Dyr. - Michał Stępień

41 274-88-06 /274-88-66 fax

e-mail: sekretariat@pcpr.starachowice.pl

12

staszowski

ul. 11 Listopada 1

28 – 200 Staszów

Dyr. Anna Ogórek 15 813 08 02

15 813 08 00; 01864 30 58

e-mail: pcpr@staszowski.eu

13

włoszczowski

ul. Wiśniowa 10

29 – 100 Włoszczowa

Dyr. Ilona Nowak

41 394-49 -93/394-49-65 fax

e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl

 

Powiaty grodzkie – miasta na prawach powiatów

14

kielecki-grodzki

MOPR

ul. Studzienna 2

25 – 544 Kielce

Dyr. Magdalena Gościniewicz

41 331-25-24/362-68-83 fax

e-mail: mopr@mopr.kielce.pl

Pozostałe jednostki

15

Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

ul. Wesoła 47/49

25-363 Kielce

Dyr. Beata Rogowska

41 344-28-13, 41 343 39 09

e-mail: poczta@orpz.kielce.eu

 

16

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny

Al. IX wieków Kielc 4

25-516 Kielce

Dyr. Beata Wieczorek

41 248 17 00, 41 362 61 89

41 362 59 25 fax 712

e-mail: soa@sejmik.kielce.pl 

 

17

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Dyr. Elżbieta Korus
 

41 342 12 42/41 368 08 29
fax: 41 344 30 94
e-mail: elzbieta.korus@sejmik.kielce.pl