Piątek, 4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę, 19 maja 2018 r. X

"Maluch plus" 2017 - edycja specjalna "Za życiem" - Programy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl