INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:81 - susza hydrologiczna zlewnia Czarnej, Koprzywianki oraz przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:80 - susza hydrologiczna zlewnia Nidy i przyrzecze Wisły (świętokrzyskie) Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

"Maluch plus" 2017 - edycja specjalna "Za życiem" - Programy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl