Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

„Bezpieczne Świętokrzyskie” - Programy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Programy

Aktualnie znajdujesz się na:

„Bezpieczne Świętokrzyskie”

Program „Bezpieczne świętokrzyskie” powstał w grudniu 1999 roku z inicjatywy insp. Tadeusza Cieleckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Jego realizację rozpisano na 5 lat. Główną ideą programu była szeroko rozumiana współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Sukces pierwszej edycji programu przesądził o decyzji kontynuowania go, czego efektem było podpisanie kolejnych edycji, przypadających na lata 2006-2010 i 2011-2015 oraz 2016-2020.

Program jest wspólną inicjatywą i zobowiązaniem do jego realizacji:
- Wojewody Świętokrzyskiego,
- Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
- Komendanta Wojewódzkiego Policji,
- Prezesa Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”,
- Przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego.

„Bezpieczne Świętokrzyskie" obejmuje wiele obszarów aktywności administracji publicznej i Policji, program jest otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Akcentuje się w nim społeczny kontekst działań podmiotów na rzecz bezpieczeństwa.

W ramach programu corocznie przyznawana jest nagroda „Koziołek” dla powiatu z terenu województwa świętokrzyskiego, który podjął wykraczające poza jego zwykłe obowiązki, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zabezpieczenia majątku państwowego lub prywatnego, który przyczynił się w znaczący sposób do upowszechnienia postaw społecznej aktywności w zakresie bezpieczeństwa innych ludzi oraz ładu i spokoju publicznego. W obecnej edycji zapisano również możliwość wyróżnienia statuetką „Koziołka” 6 gmin z terenu województwa świętokrzyskiego.

 Treść Programu

 Regulamin Nagrody "Koziołek”

 Formularz sprawozdania z realizacji Programu

 Laureaci Programu

 

Rok 2019 – Nagrody za działania prowadzone w roku 2018
 Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody „Koziołek”.
 Sprawozdanie Zespołu roboczego Kapituły Nagrody „Koziołek” z przeprowadzonych czynności dotyczących oceny realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2018 roku.

Rok 2018 – Nagrody za działania prowadzone w roku 2017
 Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody „Koziołek”
 Sprawozdanie Zespołu roboczego Kapituły Nagrody „KOZIOŁEK” z przeprowadzonych czynności dotyczących oceny realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2017 roku.
Prezentacje laureatów:
Miasto Kielce
- Powiat starachowicki
- Powiat kielecki

Rok 2017 – Nagrody za działania prowadzone w roku 2016
 Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody „Koziołek”
 Sprawozdanie Zespołu roboczego Kapituły Nagrody „KOZIOŁEK” z przeprowadzonych czynności dotyczących oceny realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2016 roku.
Prezentacje laureatów:
- Powiat kielecki
- Powiat starachowicki
- Powiat konecki

Rok 2016 – Nagrody za działania prowadzone w roku 2015
 Protokół z posiedzenia Kapituły Nagrody „Koziołek”
 Sprawozdanie Zespołu roboczego Kapituły Nagrody „KOZIOŁEK” z przeprowadzonych czynności dotyczących oceny realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” w 2015 roku.
Laureaci:
- Powiat starachowicki
- Miasto Kielc