Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Samorząd terytorialny - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Samorząd terytorialny

Aktualnie znajdujesz się na:

Samorząd terytorialny

Województwo Świętokrzyskie obejmuje powierzchnię 11.672 km2 (stanowi to 1/4 powierzchni Holandii lub ponad połowę powierzchni Słowenii), liczba ludności wynosi 1.328 tys. (czyli ok. 1/4 populacji Słowacji lub 2/3 Słowenii). Podzielone jest na 102 gminy i 14 powiatów, w tym 1 miasto na prawach powiatu - Kielce.