OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 106 - Silny wiatr X

Nadzór nad samorządem - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl