Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019 r. będzie dniem pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego X

Informacja dot. oświadczeń majątkowych j.s.t. - Nadzór nad samorządem - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl