Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

PNK.I.4130.17.2017 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody

PNK.I.4130.17.2017

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/223/2017 r. Rady Gminy Gowarczów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonania czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec Wójta - w części określonej w § 1, § 2, § 3 i § 5

Pliki do pobrania