Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

PNK.I.4130.126.2022 - Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody

PNK.I.4130.126.2022

stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXVIII/221/2022 Rady Gminy Łoniów z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, pedagogów specjalnych psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych – w części dotyczącej § 4 w zakresie sformułowania: „ z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 roku”.

Pliki do pobrania