Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
11 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 9, ul. Zacisze, dz. nr 696 Opatów Decyzja Nr X/D/2018 z dnia 14.05.2018r.
12 Rozbudowa sieci nn w ul. Dworcowej w Sędziszowie, dz. nr 1/5, 853/1 Sędziszów przeniesiono do zgłoszeń na terenach zamkniętych PKP

Wybierz Strony