Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.41.2020 Budowa sieci gazowej ść w DW nr 757 w msc. Mostki, dz. nr 240/5 Mostki, jedn. Staszów W dniu 30.06.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.39.2020, Budowa sieci gazowej w DW nr 764, km 66+060 w msc. Niedziałki, gm. Rytwiany
3 IR.II.7843.5.40.2020, Budowa sieci gazowej w DW nr 764 w msc. Niedziałki, km. 66+805, gm. Rytwiany
4 IR.II.7843.5.38.2020 Budowa wodociągu w DW nr 786 , działki obr. Brzozowa gm. Secemin
5 IR.II.7843.5.37.2020 Budowa gazociągu ś/c PE dn63, na działce nr ewid. 3685/2, obręb 0001, Wąchock. W dniu 16.06.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.36.2020 Budowa oświetlenia Domu Kultury, DW nr 766, dz. nr 193/10 Pińczów
7 IR.II.7843.5.35.2020 Rozbudowa linii energetycznej nn oświetlenia drogowego w msc. Cudzynowice, Kazimierza Wielka
8 IR.II.7843.5.33.2020 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DW nr 786, dz. nr 149/5 Wielebnów W dniu 1.07.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
9 IR.II.7843.5.34.2020 Budowa sieci wodociągowej w ul. Wąwozy, DW nr 751, dz. nr 80 Ostrowiec Świętokrzyski W dniu 24.06.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 IR.II.7843.5.32.2020 Budowa sieci gazowej śc. w Dw nr 741, km. 61+817, dz. nr 445/4 Włoszczowa W dniu 28.05.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony