Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.75.2020 Budowa kanalizacji deszczowej w DW nr 762, Chęciny
2 IR.II.7843.5.74.2020 - budowa kanalizacji sanitarnej pod DW 756, na działce nr ewid. 150/1, obręb 0014, jedn. ewid. 260413_5.
3 IR.II.7843.5.73.2020 - budowa gazociągu w pasie DW nr 762 w km od 2+127 do 2+210, na działkach nr ewid. 1402/1, 1565/3, 1464, obręb 01, 3026/6, 1795/1, 1796/1, 1797/1, 1798/1, 1799/1, 1442/1, 1714/8, 1714/83, obręb 02, gm. Chęciny.
4 IR.II.7843.5.72.2020 Budowa oświetlenia zewnętrznego w drodze wojewódzkiej nr 728, Sielpia Wielka, pow. konecki
5 IR.II.7843.5.71.2020 Budowa gazociagu nc w DK nr 42, dz. nr 1088 Starachowice W dniu 17.11.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.70.2020 Budowa sieci gazowej ść w DW nr 764 w msc. Poaniec. km 75+219.
7 IR.II.7843.5.69.2020 Budowa gazociagu ść w DK nr 74, km 74+680, Kostomłoty II, Miedziana Góra W dniu 16.11.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
8 IR.II.7843.5.68.2020 Budowa sieci gazowej w pasie DW nr 785 w km od 31+765 do 31+790 i od 31+810 do 31+823, na działce nr ewid. 3253/3, obręb 05 Włoszczowa, gm. Włoszczowa. W dniu 10.11.2020r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
9 IR.II.7843.5.67.2020 - budowa sieci gazowej ś/c w pasie DK nr 9 w km od 85+424 do 85+431, na działce nr 1988/5, obręb 01, jednostka ewid. 260604_4 Opatów. W dniu 30.10.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 IR.II.7843.5.66.2020 Budowa sieci gazowej ść w DK nr 79, dz. nr 1774 Ożarów W dniu 16.10.2020r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony