Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Pilica do Zb. Sulejów) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.60.2023. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej nr 728 w msc. Dyszów Kornica i Barycz, gm. Końskie Brak sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.59.2023. Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 15 kV w msc. Radoszyce
3 IR.II.7843.5.58.2023. Budowa gazociągu n/c w msc. Kielce oś. Pod Dalnią Brak sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.57.2023. Budowa linii kablowej SN 15kV wraz z kanalizacją światłowodową w m. Piekoszów, gm. Piekoszów w ramach inwestycji "PBW przebudowy linii GPZ Karczówka - Piekoszów od bramki nr 512 do słupa nr 13 oraz do słupa nr 2 przed bramką rozłącznikową nr 156 w m. Wincentów, gm. Piekoszów - RE Kielce Brak sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.56.2023. Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia wzdłuż drogiwojewódzkiej w m. Grabków Wojciechów gm. Pawłów. " Brak sprzeciwu
6 IR.II.7843.5.55.2023. BUDOWA SIECI GAZOWEJ DN 63-225 mm PE 0 ŁĄCZNEJ DlJiGOŚCI E - 4.2 mb I PRZYŁĄCZA GAZU DN 32 mm PE O DEUGOŚCl L - 2,6 mb ORAZ PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ DN 225 mm PE O DEUGOŚCl L - 37,0 mb 1 PRZEBUDOWA PRZYEĄCZA GAZU DN 32 mm PE O DEUGOŚCl L - 23,9 mb I DN 25 mm STAE. O DŁUGOŚCI L-0.5 mb ŚREDNIEGO CIŚNIENIA (MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA WYNOSI 0,5 MPa.) NA DZ. NR EWID. 20. 113 - OBRĘB 0005 MLODZAWY REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI PN. „PRZEBUDOWA SIECI GAZOCIĄGOWEJ S/C W M. SKARŻYSKO - KAMIENNA, UL. MLODZAWY'^ Brak sprzeciwu
7 IR.II.7843.5.54.2023. Budowa gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogi wojewódzkiej Nr 767 w msc. Pasturka, Bogucice Drugie, Bogucice
8 IR.II.7843.5.53.2023. Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 15kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 728 (km 104+720) w miejscowości Radoszyce, gm. Radoszyce, pow. konecki, woj. świętokrzyskie Brak sprzeciwu
9 IR.II.7843.5.52.2023. Budowa wodociągu rozdzielczegu PE. dn 160 w msc. Mirzec/Gadka Brak sprzeciwu
10 IR.II.7843.5.51.2023. UZBROJENIE TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH W DĘBSKIEJ WOLI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 766