Piątek, 4 maja 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę, 19 maja 2018 r. X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Legionów, dz. nr 1995/1 Opatów, DK nr 74
2 Budowa sieci wodociagowej w DW nr 757, dz. nr 1990, ul. Leszka Czarnego, Opatów
3 Budowa sieci wodociągowej w DW nr 757, dz. nr 1990 Opatów, ul. Leszka Czarnego
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK nr 74, ul. -go Maja, dz. nr 1983/2 Opatów
5 Budowa sieci wodociągowej w DW 757, dz. nr 1990 ul. Leszka Czarnego, dz. nr 1990 Opatów
6 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 9, ul. Zacisze, dz. nr 696 Opatów
7 Rozbudowa sieci nn w ul. Dworcowej w Sędziszowie, dz. nr 1/5, 853/1 Sędziszów
8 Budowa sieci nn w DW nr 757, dz. nr 1717,1745 Iwaniska
9 Budowa oświetlenia w DW nr 766, dz. nr 39 Obice km 6+011 do 6+322 w dniu 13.03.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 Budowa zestawu pompowego sieci wodociągowej w DK 9, dz. 1988/5 Opatów W dniu 09.03.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony