WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa kablowej linii energetycznej nn w Dw 768, dz. 2699/1, 2595 Kazimierza Wielka
2 Budowa i przebudowa sieci energetycznej w DW nr 746, dz. 5423/2 Modliszewice
3 Budowa sieci energetycznej, DW 756,dz. nr 1 Rzepin Drugi, Gm. Pawłów W dniu 20.11.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 Sieć wodociągowa w DW nr 752 , dz. 2978/1, Bodzentyn
5 Rozbudowa linii energetycznej nn w DW 749, Młynek, gm. Końskie W dniu 8.11.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 Budowa linii elektroenergetycznej nn w DW 973, dz. 391/3 Busko-Zdrój
7 Budowa wodociągu w DK nr 79, dz. nr 1774 Ożarów W dniu 31.11.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
8 Rozbudowa sieci energetycznej nn w DK 79 w msc. Ławy, gm. Opatowiec W dniu 18.10.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
9 Budowa sieci elektroenergetycznej nn w dw 756, dz. nr ewid. 1 obr. 0022 Rzepin Drugi, gm. Pawłów
10 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 744, dz. nr 46/1,46/2 Osiny W dniu 24.10.2017r. wydano decyzję o sprzeciwie