WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa zestawu pompowego sieci wodociągowej w DK 9, dz. 1988/5 Opatów
2 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 73, Dąbrowa, gm. Masłów
3 Budowa oświetlenia Drogi Gminnej w msc. Cedzyna w pasie DK nr 74
4 Budowa sieci wodociągowej w DW nr 777, dz. 2074 Dwikozy, ul. Sandomierska W dniu 2.02.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 Przebudowa linii nn w DW 761, Piekoszów
6 Budowa sieci wodociągowej w DW nr 752, dz. 2978/1 Bodzentyn
7 Przebudowa sieci nn w DW 753, dz. nr 892 Bieliny
8 Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Sandomierskiej, DW nr 777, dz. 1917/2 Dwikozy. zgłoszenie wycofano
9 Budowa oświetlenia ulicznego w Dk nr 74, dz. nr 90/1, 90/3 Łagów W dniu 9.02.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 Budowa wodociągów w rejonie ul. Tarnowskeij w Kielcach, DK 73, dz. nr 171/53, 171/105 Kielce wniosek wycofany