WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa odcinka gazociągu ś/c na terenie zamkniętym ul. G. Staszicowskich ul. Krakowska ul. Wodna m. Kielce
2 Budowa odcinka gazociągu ś/c na terenie zamkniętym ul. Malików ul. Skrajna m. Kielce
3 Budowa gazociągu ś/c w pasie DK 74 ul. Łódzka w Miedzianej Górze
4 Budowa sieci wodociągowej w msc. Mnichów w pasie drogowym DK S7
5 "Przebudowa dr. gminnej ul. Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w msc. Promnik gm. Strawczyn" w pasie DW 786 W dniu 28.05.2019r. zawiaomiono o braku sprzeciwu
6 Przebudowa linii napowietrznej nn w pasie DK nr 74 w km 105+968 w msc. Belno, gm. Bieliny
7 Budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 763 w km 1+037 m. Radkowice W dniu 28.05.2019r. zawiaomiono o braku sprzeciwu
8 Budowa oświetlenia DK 42, ul. Kielecka w Starachowicach
9 budowa gazociagu ść. w DW nr 762, dz. nr 348/5, Chęciny miasto. W dniu 22.05.2019 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 Budowa kanalizacji sanitarnej w DK nr 9, dz. nr 173/1, 641 Brody W dniu 11.06.2019 r. wydano decyzję o sprzeciwie Nr XVI/D/2019

Wybierz Strony