WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 78, Nagłowice, dz. nr 940/4.
2 Rozbudowa sieci wodociagowej w DW nr 753, w msc. Bieliny Kapitulne
3 Budowa gazociągu i przyłązca gazowego w DK nr S74, Kielce, ul. Rolna, dz. nr 273 Kielce
4 Budowa gazociągu ść w DW nr 728, dz. nr 2309/3 obr. Małogoszcz
5 Budowa wodociaąu w DW nr 750 w msc. Samsonów, dz. nr 665/8 Zagnańsk
6 Budowa gazociągu średniego ciśnienia w DW nr 756, w km 14+377, Sosnówka, gm. Nowa Słupia W dniu 3.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 Budowa rurociągu wody mineralnej w DW nr 973, obr. Siesławice
8 Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego m. Promnik gm Strawczyn
9 Budowa sieci wodociągowej przeciwpożarowej z przyłączami m. Staszów
10 Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN w msc. Dębska Wola gm. Morawica W dniu 9.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony