WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa sieci oświetlenia, dz. nr 379/4 Zagnańsk
2 Budowa linii energetycznej nn w DW 762, ul. Krakowska Kielce
3 Budowa sieci ośwetlenia w DK nr 42, dz. nr 234 Kolonia Czermno
4 Budowa sieci ciepłowniczej w DK Nr 9 ul. Sandomiersk w Ostrowcu Świetokrzyskim, dz. nr 11. W dniu 26.09.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 Budowa sieci kanalizacji deszzcowej w DW 777 w msc. Dwikozy W dniu 18.09.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 Budowa sieci wodociągowej w DK nr 73 w msc. Wolica i Podlasek, Gm. Stopnica W dniu 5.10.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 Budowa sieci energetycznej , oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 762 w m. Bocheniec W dniu 2.10.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DW nr 728 w msc. Gowarczów, obręb Kamienna Wola W dniu 27.09.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
9 Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żytniej w Kielcach W dniu 22.08.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 IR.II.7843.5.45.2018 Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ekonomii, dz. nr 1/49. Skarżysko Kamienna W dniu 3.08.2018r. zwaiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony