WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żytniej w Kielcach
2 IR.II.7843.5.45.2018 Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ekonomii, dz. nr 1/49. Skarżysko Kamienna W dniu 3.08.2018r. zwaiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.44.2018Przebudowa sieci elektroenergetycznej na MOP II Suchedniów Zachód, przy S7.
4 IR.II.7843.5.43.2018 Budowa linii kablowej niskiego napięcia, w pasie drogi wojewódzkiej Nr 742 od km 62+635 do km 62+695, na działce nr ewid. 3835/2, w obrębie ewid. 0007, w jednostce ewid. 261306_4 Włoszczowa – miasto W dniu 18.07.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 IR.II.7843.5.42.2018 Budowa oswietlenia DK nr 73, Stopnica
6 IR.II. 7843.5.37.2018 Budowa sieci wodociągowej w DK Nr 74, dz. nr 1983/2 Opatów, ul. 1-go Maja W dniu 28.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 IR.II.7843.5.39.2018 Budowa sieci wodociągowej w DW nr 757,km 1+085 - 1+170, dz. nr 1990, Opatów, ul. Leszka Czarnego W dniu 24.07.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
8 IR.II.7843.5.41.2018 Przebudowa sieci wodociągowej w DW nr 757, km 0+515- 1+460, dz. nr 1990 ul. Leszka Czarnego W dniu 28.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
9 IR.II.7843.5.38.2018 Przebudowa sieci wodociągowej w DK Nr 74, dz. nr 1995/1 Opatów, ul. Legionów W dniu 25.07.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 IR.II.7843.5.36.2018 Budowa sieci wodociągowej w DK Nr 9, dz. nr 696, ul. Sienkiewicza W dniu 2.07.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony