WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego DW 973 ul. Buska Nowy Korczyn
2 Budowa kanalizacji sanitarnej, przejścia poprzeczne kanalizacji i przyłączy elektroenergetycznych do pompowni ścieków w pasie DW nr 765, msc. Gnojno, Glinka
3 Budowa oświetlenia DW 744, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Starachowicach
4 Budowa sieci gazowej ść w DK S7 (DP-3), w msc. Chęciny W dniu 15.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 Budowa gazociągu ś/c w pasie drogowym DW 761 (km od 0+042 do 0+086) oraz na przekroczeniu DW 762 (km 6+839) ul. Na Ługach, Krakowska, Fabryczna m. Kielce
6 Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w pasie drogi krajowej nr S7 w km 14+770 do km 14+975 w msc. Janów Dolny W dniu 11.03.2019 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Koneckiej w Radoszycach - odcinek w pasie DW 728 W dniu 10.04.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
8 Budowa gazociągu i przyłączy ść. w DW nr 763, k. 4+790 - 4+680, w msc. Brzeziny , ul. Chęcińska W dniu 11.03.2019 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
9 Budowa oświetlenia DK nr 73 w msc. Lisów, gm. Morawica, dz. nr 818. W dniu 15.02.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 728, dz. nr 2591 obr. 0025 Radoszyce W dniu 19.02.2019r. wydano decyzję o sprzeciwie III/D/2019

Wybierz Strony