OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 39 - Oblodzenie Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.18.2021 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DW 375, na działkach nr 27/1, 27/6, 27/7, 27/8, obręb 01, gm. Nowa Słupia.
2 IR.II.7843.5.17.2021 - budowa gazociągu ś/c w pasie DW nr 762 w km 10+505, na działkach 189/32, 189/45, obręb 05, gm. Nowiny.
3 IR.II.7843.5.19.2021 - budowa gazociągu s/c w pasie DK 73 w km 42+320 do 42+511, na działce nr 201/3, obręb 01, gm. Chmielnik
4 IR.II.7843.5.16.2021 - budowa sieci kablowej w pasie DW nr 761 w km od 2+410 do 2+520, na działkach 29/3, 145/50, 173/1, 174/1, 176/3, 272/1, obręb 0019, gm. Kielce.
5 IR.II.7843.5.14.2021 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w km 147+117,5 linii kolejowej nr 8, działka 1/10 oraz 1/26, gm,. Skarżysko Kamienna.
6 IR.II.7843.5.15.2021 - budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia w pasie DK nr 74 w km od 67+018 do 67+023, dz. 141/3 i 515/1, gm. Miedziana Góra. W dniu19.02.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
7 IR.II.7843.5.13.2021 Budowa gazociągu śc w DW nr 754 dz. Ostrowiec Św. ul. Skośna W dniu 18.02.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
8 IR.II.7843.5.12.2021 Budowa sieci gazowej śc z przyłączem w DW nr 742 , dz. 1739/2 Włoszzcowa miasto W dniu 01.03.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
9 IR.II.7843.5.11.2021 Budowa sieci gazowej sć pod linią wąskotorową Jędrzejów-Umianowice, dz. nr 354 Jędrzejów
10 IR.II.7843.5.10.2021 - budowa gazociągu w pasie drogi wojewódzkiej nr 754 w km 4+053, na działce 43/1, obręb 0022, gm. Ostrowiec Św. W dniu 15.02.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.

Wybierz Strony