OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:214 - gwałtowne wzrosty stanów wody OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 126 - Intensywne opady deszczu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.84.2021 Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej w Kielcach w pasie DK 73
2 Budowa sieci elektroenergetycznych dla zadania "Budowa oświetlenia chodnika przy DK 42 - Łącznik Ciecierówka - Podławki - Wielka Wieś" w m. Wielka Wieś
3 IR.II.7843.5.82.2021 Budowa sieci gazowej ś/c w ciągu drogi wojewódzkiej DW 757 km 36+900 w msc. Staszów
4 IR.II.7843.5.81.2021 Budowa sieci gazowej ś/c na dz.5981/121 - teren zamknięty PKP ul. Krakowska m. Staszów W dniu 31.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
5 IR.II.7843.5.80.2021 Budowa zjazdu publicznego z DK 79 (budowa chodnika, przebudowa rowu otwartego, budowa 4 przepustów, budowa sieci wodociągowej, rozbiórka istn. sieci PVC, , rozbiórka istn. chodnika, przepustu) w msc. Połaniec
6 IR.II.7843.5.79.2021 Budowa odcinka sieci wodociągowej przy drodze wojewódzkiej nr 764 w m. Połaniec W dniu 02.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
7 IR.II.7843.5.78.2021 Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 764 km 70+300 m. Połaniec W dniu 19.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
8 IR.II.7843.5.76.2021 - zgłoszenie przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej w Bodzentynie w pasie DW 752, na działce 2948/2121, obręb 01, 260402_4 Bodzentyn. W dniu 09.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
9 IR.II.7843.5.77.2021 - zgłoszenie przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej w Bodzentynie w pasie DW 752, na działkach 2948/2121 oraz 2984/2, obręb 01, 260402_4 Bodzentyn. W dniu 06.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.
10 IR.II.7843.5.75.2021 Budowa sieci gazowej w pasie drogi krajowej nr 73 km 13+260 do 13+266 ul. Ściegiennego m. Kielce W dniu 12.08.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.