INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 - gwałtowne wzrosty stanów wody OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - burze z gradem X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa sieci wodociągowej w DK Nr 74, dz. nr 1983/2 Opatów, ul. 1-go Maja
2 Budowa sieci wodociągowej w DW nr 757,km 1+085 - 1+170, dz. nr 1990, Opatów, ul. Leszka Czarnego
3 Przebudowa sieci wodociągowej w DW nr 757, km 0+515- 1+460, dz. nr 1990 ul. Leszka Czarnego
4 Przebudowa sieci wodociągowej w DK Nr 74, dz. nr 1995/1 Opatów, ul. Legionów
5 Budowa sieci wodociągowej w DK Nr 9, dz. nr 696, ul. Sienkiewicza
6 Budowa sieci wodociągowej w Dw nr 757, dz. 1990, km 1+330 - 1+440
7 Budowa sieci elektroenergetycznej w DW 751, dz. nr 294 Sarnia Zwola
8 Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej ( DK nr 73) w Kielcach, dz. 171/53, 171/105
9 Budowa sieci oświetlenia drogowego w Dk nr 42 w msc. Dęba W dniu 18.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej w pasie drogi krajowej S7 , obr. 02 Cedzyna W dniu 1.06.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony