OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 93 - Burze z gradem, Silny deszcz z burzami X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.34.2019 Budowa sieci kanalizacji sanit. w pasie DK nr 9 Lubienia
2 IR.II.7843.5.33.2019 budowa sieci gazowej DW 777 Dwikozy
3 IR.II.7843.5.32.2019 budowa sieci gazowej w pasie DK S74 Kielce- Domaszowice
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK nr 73, dz. nr 767 obr. Szczaworyż
5 Budowa sieci energetycznej przy drodze krajowej nr 42, dz. Ruda Maleniecka, Cieklińsko
6 Budowa gazociagu ŚC z przyłązcami, dz. nr 2978/1 Bodzentyn, DW nr 752 W dniu 29.07.2019 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 Przebudowa linii napowietrznej nN w DK nr 74, dz. nr 1151/1 Maruszów, Ożarów
8 Budowa sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, kanalizacji kablowej, urządzeń srk, linia kol. nr 70 w m. Januszowice, Raczyce, Glinka gm. Gnojno
9 Budowa sieci gazowej ść w DK nr 74, km 73+65 - 74+18, Miedziana Góra w dniu 19.07.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 Budowa gazociągu i przyłązca gazowego w DW nr 762, uk. Krakowska w Kielcach W dniu 2.07.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony