Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa gazociągu i przyłączy ść. w DW nr 763, k. 4+790 - 4+680, w msc. Brzeziny , ul. Chęcińska
2 Budowa oświetlenia DK nr 73 w msc. Lisów, gm. Morawica, dz. nr 818. W dniu 15.02.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 728, dz. nr 2591 obr. 0025 Radoszyce
4 Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 728, dz. nr 8589/8 obr. 0025 Radoszyce W dniu 01.02.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
5 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK nr 9 km 95+561 do 95+915, dz. nr 66 Włostów W dniu 14.01.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
6 Budowa linii energetycznej oswietlenia w ciągu DW 756, Stopnica miasto W dniu 18.12.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
7 Budowa linii kablowej nn w DW nr 742, dz. nr 604 Kluczewsko, km 52+400 - 52+900 W dniu 20.12.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
8 Budowa linii napowietzrnej nn w km 53+400 nad DW 742, dz. 604 Kluczewsko W dniu 20.12.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
9 Budowa sieci kablowej nn w DK 73, msc. Bronina, Żerniki Górne, pow. buski W dniu 2.01.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
10 Budowa linii nn w DW nr 756, dz. nr 1356/18 Nowa Słupia W dniu 30.11.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu

Wybierz Strony