Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IN-II.7843.5.15.2015, Budowa sieci wodociągowej w pasie DW 756 msc. Kąty Nowe - W dniu 30-12-2015 przyjęto zgłoszenie bez uwag
2 IN-II.7843.5.14.2015, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie DK 9 msc. Miłków, Jędrzejów W dniu 28-12-2015r. wniesiono sprzeciw na zgłoszenie