Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IN-II.7843.5.1.2015.Budowa linii kablowej nN 0,4 kV dwutorowej o długości 160 mb, budowa dwóch stanowisk słupowych nN 0,4 kV, demontaż istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV o długości 90 mb w pasie drogowym DK S7-węzeł drogowy Jaworznia-drogi dojazdowe nr 22; nr 22C; nr 22B w km 0+045 do km 0+150, na działkach o nr ewid.: 421/3 w obrębie ewid.: 15 Szewce, gm. Sitkówka - Nowiny, 137/5 w obrębie ewid.: 3 Janów, gm. Piekoszów - Z dniem 23.07.2015 r. tut. organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji.