Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IN-II.7843.5.4.2015 Budowa sieci wodociągowej w pasie DK S7 Szczukowskie Górki, działka nr ew. 841 - W dniu 14-09-2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
2 IN-II.7843.1.73.2015 - rozbudowa sieci elektroenergetycznej (oświetleniowej) w pasie DK 74 Bieliny W dniu 08-09-2015r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu
3 IN-II.7843.5.3.2015. Budowa sieci wodociągowej w pasie DK 73 msc. Zwierzyniec 25-08-2015 wniesienie sprzeciwu -
4 IN-II.7843.5.2.2015. Budowa sieci wodociągowej w pasie DW 751 i 752 w msc. Bodzentyn - W dniu 24.08.2015 organ przyjął zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu