Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.14.2016 Budowa oświetlenia DW 745 od km 8,2+9,8 do km 9,0+63,5 w miejscowości Leszczyny W dniu 23-09-2016r. przyjęto zgłoszenie bez wniesienia sprzeciwu