Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Budowa linii napowietrznej oświetlenia DW nr 764, dz. nr 1655 Daleszyce W dniu 26.01.2018r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Budowa sieci oświetlenia DW 762 w msc. Zagrody W dniu 12.12.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 sieć elektroenergetyczna nn w DK, dz. nr 1088 obr. 04 Starachowice, ul. Niepodległości W dniu 03.01.2018r. zawiadomiono o braku uwag