Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.9.2017, Budowa sieci elektroenergetycznej nN w pasie Dk S7 msc. Mnichów W dniu 13.03.2017 r. zawiadomiono o braku sprzeciwu.
2 IN.7843.5.8.2017. Rozbiórka i budowa sieci elektronenergetycznej w pasie DW 742 gm. Kluczewsko msc. Stawiska W dniu 24.03.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.7.2017 Budowa sieci energetycznej w DW 786 w msc. Promnik W dniu 17.02.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.6.2017 Budowa sieci energetycznej w DW 756 od km 25+600 do 26+000, dz. 287 Wola Zamkowa, nr 363 Płucki Zgłoszenie przyjęte bez uwag w dniu 20-02-2017r.
5 IR.II.7843.5.5.2017 Budowa linii energetycznej oświetlenia DW 752, Krajno Pierwsze, Gm. Górno W dniu 23-02-2017r. decyzją Nr V/D/2017 wniesiono sprzeciw