Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.12.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW nr 754 w msc. Maksymilianów, gm. Bałtów W dniu 27.04.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 IR.II.7843.5.11.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 7654 w msc. Kranów, gm. Daleszyce W dniu 25.04.2017r. wydano decyzję Nr XIX/D/2017 o sprzeciwie
3 IR.II.7843.5.10.2017 Budowa linii energetycznej nn DW 783, działka nr 796 Skalbmierz Miasto W dniu 28.03.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu