Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.11.2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 764 w msc. Kranów i Daleszyce, gm. Daleszyce W diu 3.07.2017r. wniesiono sprzeciw - decyzja nr XXXV/D/2017
2 IR.II.7843.5.20.2017 Budowa sieci oświetlenia ulicznego DW 749 w msc. Nieświń-Młynek Nieświński gm. Końskie w dniu 12.06.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 IR.II.7843.5.18.2017 Przebudowa linii oświetlenia ulicznego DW 973, km 0+670,3 Busko Zdrój W dniu 25.05.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
4 IR.II.7843.5.17.2017 Budowa linii oświetlenia ulicznego DW 752 w msc. Krajno Pierwsze, Gm. Górno W dniu 14.06.2017r. wydano decyzję spzreciwu nr XXX/D/2017