Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 IR.II.7843.5.22.2017 Budowa oświetlenia ulicznego DW 752, od km 4+545,98 do km 5+304,33 Krajno Pierwsze, gm. Górno W dniu 11.07.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK nr 74, Adamów, Brzezie, pow. opatowski W dniu 20.07.2017r. zgłoszenie przyjęto bez uwag
3 IR.II.7843.5.11.2017. Budowa przejścia poprzecznego siecią kanału sanitarnego w pasie DW 764 w msc. Kranów i Daleszyce, na działkach nr 189 obręb 07 i 913 obręb 01 Daleszyce Dotyczy sprawy IR.II.7843.5.19.2017 - rozpatrywane łącznie