Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Archiwum

Lp. Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora Opis projektowanego obiektu/adres Wniesienie sprzeciwu /data/ Informacja o braku sprzeciwu/
1 Przebudowa napowietrznej linii oświetlenia w DW 973, Busko-Zdrój W dniu 16.08.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
2 Budowa kanalizacji sanitarnej w DW 751, w msc. Suchedniów W dniu 28.08.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu
3 Budowa kanalizalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym DW 751 w msc. Suchedniów. W dniu 4.08.2017r. zgłoszenie przyjęto bez uwag
4 Budowa sieci wodociągowej w DW 755 w miejscowości Ćmielów oraz Wólka Wojnowska W dniu 14.07.2017r. zawiadomiono o braku sprzeciwu